Javni / Poslovni /

Gozdno gospodarstvo Novo mesto

Vrtni center Smrečnikova

Projekt obravnava novogradnjo poslovnih prostorov in trgovine za potrebe Gozdnega gospodarstva Novo mesto. Del objekta je kotlovnica na lesne sekance, ki omogoča trajnostni način ogrevanja objekta, z možnostjo nadgradnje na ogrevanje tudi okoliških objektov. Barve in materiali, uporabljeni na fasadi izhajajo iz dejavnosti investitorja, višina objekta je pogojena s prostorsko ureditvenimi pogoji.

Šmihel, Novo mesto

Slovenija

2010

Leto projekta: 2009

1520m2 m2

project_image