Poslovni / Industrijski / Konstrukcija /

Bobič Yacht Interior d.o.o.

Upravni objekt Bobič Yacht Interior

Objekt je programsko ločen po etažah. V pritličnem delu je izvedena razširitev tehnične službe in obstoječega prostora za počitek - jedilnice. V nadstropju je namesto tedanje uprave podjetja ravno tako tehnična služba - pisarne priprave dela. V 2. nadstropju je umeščena celotna uprava. Vse etaže so medsebojno povezane preko panoramskega dvigala na zahodni strani in pa preko zunanjega požarnega stopnišča na južni strani upravnega dela objekta. Višina atike novega nadzidanega dela objekta je v višini 12,00m. Višje sega le zaključek panoramskega dvigala - do višine 12,72m. Fasada je barvno členjena z označitvijo pisarniškega - upravnega, ki je tako vizualno ločen od tehničnega dela. Okenski izrezi izhajajo iz horizontalne linije stavbne mase. Barva fasade je v svetlo sivih tonih v nivojih pritličja in 1. nadstropja ter lesena natur fasada v nivoju 2. nadstropja. 

Novo mesto

Slovenija

2018

Leto projekta: 2016

/ m2

project_image