Poslovni /

TPV d.o.o.

Poslovni prostori TPV

Rekonstrukcija in dozidava objekta je locirana v industrijskem kompleksu TPV v Novem mestu. Obstoječemu objektu se je skozi čas spreminjala namembnost, dodajale so se prizidave, novi zaključek severozahodnega dela pa predstavlja prenovljeni pritlični avtosalon Renault ter etaži odprtih pisarniških prostorov družbe. Obstoječemu skrajnemu delu objekta je dodan trapezni kubus, ki se prilagaja obstoječi dostopni cesti in omogoča nove vhode v objekt, kar na novo ločuje pritlični salonski del z zgornjim dvoetažnim poslovnim delom. Tako se na severni strani vzpostavi pritlični prehod izdaje vozil, etažo višje pa na južnem delu vstopni prostori v pisarne. Fasadni prefabricirani kovinski modularni sistem poleg novih stranic fasade obdaja tudi obstoječ del objekta, ohranjajo se le obstoječe steklene površine severne fasade. Nove zahodne odprte površine povzemajo elemente obstoječe strukture objekta z dodatkom poenostavljenih čistih linij, ostrih robov ter tankih nosilnih elementov. 

Novo mesto

Slovenija

2019

Leto projekta: 2018

540 m2

project_image