Poslovni / Industrijski / Konstrukcija /

L - TEK

Objekt v gradnji - Poslovno proizvodni objekt L - TEK

Objekt L - TEK je deljen na proizvodni, skladiščni in poslovni del, umeščen pa je v proizvodno servisno cono Šentjernej. Na severni strani se nahaja dvonadstropna proizvodna hala in skladiščni del, na jugu in zahodu pa poslovni del. Glavni vhod je lociran na jugozahodnem delu objekta, pod konzolnim kubusom upravnega dela, sekundarni vhod pa na zahodni fasadi, kjer poti vodijo v proizvodni del objekta. Poleg glavnega vhoda se nahaja stopnišče, okrog katerega so v dveh etažah nanizane pisarne, sejne sobe ter tehnični prostori upravnega dela. Ta je v celoti povezan s proizvodnjo v obeh etažah. Enostaven kvadraten kubus ravnih temnejših linij proizvodnje se spaja s svetlejšim razgibanim rastriranim upravnim delom, ki tvori reprezentativen pogled na objekt na vstopni točki v servisno cono

Šentjernej

Slovenija

2019

Leto projekta: 2019

3500 m2

project_image