Stanovanjski / Interier /

zasebni

Hiša SB

Na mestu obstoječe pozidave v strnjenem bivalnem okolju je postavljen nov stanovanjski objekt. S svojo postavitvijo se odpira za vse dostope proti ulici, vsi bivalni prostori pa imajo južno orientacijo s pogledom proti internemu vrtu.

Dostopi in dovozi so pod skupno streho z vhodi v glavni in pomožni objekt, na drugi strani pa tudi v kletne prostore.

Glavni stanovanjski objekt je postavljen pravokotno na glavno ulico in je zaradi konfiguracije terena postavljen za polovico etaže višje od vstopnega nivoja. V nivoju + 1,55m so dnevni bivalni prostori, v zgornji etaži pa še spalni prostori.

Objekt je izveden klasično – zidan s potrebnimi AB vezmi in ploščami.

Novo mesto

Slovenija

2015

Leto projekta: 2013

221 m2

project_image