Industrijski / Poslovni /

Mestna občina Novo mesto

Dvorana Portoval

Prostorsko umestitev in zasnovo dvorane določajo naravne danosti (relief, bližina Krke in gozda Portoval) in ustvarjene prvine (stadion, TUŠ center s svojimi ureditvami, Topliška cesta). Nova športna dvorana racionalno izrablja površine neposredno ob stadionu in se navezuje na vse obstoječe ureditve. Po drugi strani pa ureditve, ki so predvidene z novo dvorano, služijo potrebam že obstoječih ureditev.

Novo mesto

Slovenija

2011

Leto projekta: 2011

25.100 m2

project_image