Poslovni /

Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije - Zavod Novo mesto

Dozidava obstoječega poslovnega objekta

Objekt je prizidek k obstoječemu poslovnmu objektu. Tlorisna oblika objekta je narekovana z vpetostjo med dve ulici. Oblika in fasadni materiali dajejo objektu dinamičnost, ki ustreza lokaciji. 

Kandija, Novo mesto

Slovenija

2006

Leto projekta: 2005

455 m2

project_image