Poslovni / Industrijski / Konstrukcija /

Logo skupina d.o.o.

Adriatic trening center za izobraževanje

Obravnavan projekt se nahaja v industrijcki coni Dolenja vas, ob izvozu iz avtoceste. Nivojsko je umeščen v spodnji del cone in se navezuje na glavno cesto, ki vodi proti naselju Mirna Peč. 

Enoten podolgovat kubus je deljen na dva dela, učno poslovni del na severu in servisne učne prostore na južni strani objekta. Nanj se navezujejo tudi pomožni prostori pod nadstreškom. Osrednji prostor poslovno učnega dela je vhodni hall s predavalnicami. Nanj se navezujejo pisarna vodje centra in sejne sobe ter tehnični prostori za ta del stavbe. Za krilno steno so umeščene garderobe za celoten objekt, pisarne klicnega centra in ostalih uslužbencev pa so postavljene ob zunanje stene objekta. Predavalnice so deljene s predelnimi premičnimi stenami, ki zagotavljajo funkcionalnost v prostoru glede na potrebe. 

Servisni del je deljen na učilnice, servisne prostore, lakirnico, dvoetažno skladišče in Renault ter Nissan točko. Medsebojno so funkcionalno povezani v celotni učni proces. 

Mirna Peč

Slovenija

2019

Leto projekta: 2018

3560 m2

project_image