Notol 2

lokacija LO??NA, NOVO MESTO, SLOVENIJA
velikost 73.056 m2
leto projekta 2010
program FARMACEVTSKA INDUSTRIJA – PROIZVODNJA, PAKIRANJE
status V IZVEDBI
investitor KRKA D.D., NOVO MESTO

Objekt se nahaja znotraj kompleksa obstoje??e tovarne zdravil Krka D.D.. Objekt je konstrukcijsko in tehnolo??ko deljen na ??tiri zgradbe: proizvodnja, visokoregalno skladi????e, pakirnica in vmesni del (energetika, logistika, pisarne, center z muzejem za obiskovalce). Preko dveh mostov je nov objekt povezan s sosednjim objektom – namen prehoda obiskovalcev, zaposlenih ter povezave logisti??nega sistema.

SPINA Novo mesto d. o. o. – www.spina.si