Dvorana Portoval

lokacija NOVO MESTO, SLOVENIJA
velikost 25.100,00 m2
leto projekta 2011
program STAVBA ZA ??PORT
status NATE??AJ
investitor MESTNA OB??INA NOVO MESTO

Prostorsko umestitev in zasnovo dvorane dolo??ajo naravne danosti (relief, bli??ina Krke in gozda Portoval) in ustvarjene prvine (stadion, TU?? center s svojimi ureditvami, Topli??ka cesta). Nova ??portna dvorana racionalno izrablja povr??ine neposredno ob stadionu in se navezuje na vse obstoje??e ureditve. Po drugi strani pa ureditve, ki so predvidene z novo dvorano, slu??ijo potrebam ??e obstoje??ih ureditev.

SPINA Novo mesto d. o. o. – www.spina.si