Centralna ??istilna naprava Novo mesto

Projekt obravnava rekonstrukcijo in dozidavo centralne ??istilne naprave v Novem mestu. ??i????enje odpadnih vod je z uporabo tehnologije membransko biolo??kega rekatorja (MBR). Poleg ??istilne naprave so v projektu zajeti tudi pisarni??ki in upravni prostori ??istilne naprave.

lokacija LO??NA, NOVO MESTO, SLOVENIJA
velikost 3.950 m2
leto projekta 2007
program ??ISTILNA NAPRAVA 55.000 PE, POSLOVNI PROSTORI
status IZVEDENO
investitor MESTNA OB??INA NOVO MESTO

 

SPINA Novo mesto d. o. o. – www.spina.si