ZaposleniIgor Derlink,
univ. dipl. in??. arh.
Direktor
T: +386 (0)7 373 05 16
M: +386 (0)41 536 189
e-mail

Marjetka Saje Luk??ic,
univ. dipl. in??. grad.
Prokuristka
T: +386 (0)7 373 05 11
M: +386 (0)31 763 945
e-mail

Miran Markovic,
dipl. in??. grad.
Prokurist
T: +386 (0)7 373 05 12
M: +386 (0)40 185 211
e-mail

Matic O??bolt,
univ. dipl. in??. grad.
Prokurist
T: +386 (0)7 373 05 23
M: +386 (0)31 269 465
e-mail

Pisarna:

Kristina Glava?? Radovanovi??,
Tajni??tvo
T: +386 (0)7 373 05 19
F: +386 (0)7 373 05 13
e-mail

Arhitektura:

Igor Derlink,
univ. dipl. in??. arh.
T: +386 (0)7 373 05 16
M: +386 (0)41 536 189
e-mail

Matja?? Paj,
arh.
T: +386 (0)7 373 05 25
M: +386 (0)40 328 930
e-mail

Medle Matja??,
in??. grad.
T: +386 (0)7 373 05 22
M: +386 (0)40 329 622
e-mail

Matej Somrak,
univ. dipl. in??. arh.
T: +386 (0)7 373 05 29
M: +386 (0)41 988 079
e-mail

Ur??a Zupan??i??,
mag. in??. arh.
T: +386 (0)7 373 05 22
M: +386 (0)31 495 087
e-mail

Konstrukcija:

Jo??e Kocjan,
univ. dipl. in??. grad.
T: +386 (0)7 373 05 14
M: +386 (0)41 310 713
e-mail

Matic O??bolt,
univ. dipl. in??. grad.
T: +386 (0)7 373 05 23
M: +386 (0)31 269 465
e-mail

Dejan Kastelec,
mag. in??. grad.
T: +386 (0)7 373 05 18
M: +386 (0)31 835 220
e-mail

Sabina Saje,
mag. in??. grad.
T: +386 (0)7 373 05 24
M: +386 (0)31 363 207
e-mail

Rok Kova??,
univ. dipl. in??. grad.
T: +386 (0)7 373 05 26
M: +386 (0)40 737 934
e-mail

Fotokopirnica:

Gvido Bregar
T: +386 (0)7 373 05 17
M: +386 (0)51 300 448
e-mail