O podjetju


Spina Novo mesto d.o.o. je projektivno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1992. V tem času je iz majhnega biroja s štirimi zaposlenimi preraslo v resno in uspešno podjetje. Skupina strokovnjakov nudi kakovostne rešitve predvsem s področja projektiranja arhitekture in gradbenih konstrukcij. Raznolikost znanj zaposlenih omogoča projektiranje industrijskih objektov, poslovnih in stanovanjskih zgradb. Rezultat dolgoletnega sodelovanja s podjetji predvsem na Dolenjskem so projekti za večje objekte v Tovarni zdravil Krka (Notol, OTO in RKC3, lokacija v Gotni vasi), v Revozu (presernica), TPV-ju, Ursi in Trimu (VRS). V podjetju so nastali tudi projekti za polnilnico vode Costella, Tehnološki park v Celju (objekt 3), poslovni objekt in hladilnico Hmezad Žalec in Centralno čistilno napravo v Novem mestu. Pri načrtovanju stanovanjskih objektov je cilj boljša kakovost bivanja. Upoštevane so predvsem uporabnost, preprostost in optimalna prostorska razporeditev. V tako sprojektiranih večstanovanjskih hišah živijo ljudje v Novem mestu, Črnomlju, Metliki, Ljubljani in Litiji. Podjetje si, predvsem s kvalitetnim projektiranjem in doseganjem rokov, prizadeva poglobiti zaupanje investitorjev in ohraniti mesto, ki ga zaseda med projektivnimi podjetji v regiji.

Naziv družbe: SPINA Novo mesto d.o.o., svetovanje, projektiranje, inženiring, nadzor, arhitektura
Sedež družbe: Resslova ulica 7A, 8000 Novo mesto, Slovenija
Telefon: +386 7 373 05 16
Telefaks: +386 7 373 05 13
E-pošta: spina@spina.si
Matična številka: 5616328000
Davčna številka: SI86144359
Transakcijski račun: IBAN: SI56 6000 0000 0289 616 (Hranilnica Lon)
Sodišče vpisa: Okrožno sodišče v Novem mestu
Osnovni kapital: 664.425,06 EUR
Šifra dejavnosti: 71.111 – Arhitekturno projektiranje
Število zaposlenih: 12