Vrtni center Smre??nikova

lokacija ??MIHEL, NOVO MESTO, SLOVENIJA
velikost 1.520 m2
leto projekta 2009
program TRGOVSKO POSLOVNI OBJEKT, KOTLOVNICA NA SEKANCE
status IZVEDENO 2010
investitor GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO

Projekt obravnava novogradnjo poslovnih prostorov in trgovine za potrebe Gozdnega gospodarstva Novo mesto. Del objekta je kotlovnica na lesne sekance, ki omogo??a trajnostni na??in ogrevanja objekta, z mo??nostjo nadgradnje na ogrevanje tudi okoli??kih objektov. Barve in materiali, uporabljeni na fasadi izhajajo iz dejavnosti investitorja, vi??ina objekta je pogojena s prostorsko ureditvenimi pogoji.

SPINA Novo mesto d. o. o. – www.spina.si