Razvojno kontrolni center 3

lokacija LO??NA, NOVO MESTO, SLOVENIJA
velikost 12.896 m2
leto projekta 2008
program POSLOVNO – RAZISKOVALNA DEJAVNOST
status IZVEDENO 2011
investitor KRKA D.D., NOVO MESTO

V objektu se nahaja razvojno kontrolni center. Objekt je preko povezovalnega mostu v 2., 3. in 4. nadstropju povezan s sosednjim objektom RKC 1. V kletni eta??i so ve??inoma skladi????a ter ITT sistemski prostor, v vi??jih eta??ah pa se nahajajo pisarne, laboratoriji in ??tudijske sobe. Na strehi se nahaja zaprta in pokrita strojnica. Komunikacije v objektu potekajo preko dveh jeder z dvema dvigaloma in stopni????i.

SPINA Novo mesto d. o. o. – www.spina.si