Prenova Upravno kulturnega sredi????a Mokronog-Trebelno

lokacija MOKRONOG, SLOVENIJA
velikost ??1.170,00 m2
leto projekta 2011/2012
program JAVNA UPRAVA, STAVBA ZA KULTURO
status IZVEDENO 2013
investitor OB??INA MOKRONOG-TREBELNO

Predmet projekta je rekonstrukcija in energetska sanacija obstoje??ega upravno-kulturnega sredi????a, ki se nahaja v centru Mokronoga. V objektu so poleg prostorov po??te in knji??nice ??e prostori Ob??ine Mokronog-Trebelno in ve??namenska dvorana z zaodrjem. Stavba se nahaja v enoti nepremi??ne kulturne dedi????ine Mokronog – tr??ko naselje. V celoti je bil prenovljen toplotni ovoj stavbe. Nova je notranjost dvorane z zaodrjem ter vso pripadajao??o odrsko tehniko. V ob??inskih prostorih so bili izvedeni potrebni po??arno varnostni ukrepi ter omogo??en dostop invalidom. Likovna podoba zunanjosti objekta je bila izbolj??ana z novimi nadstre??ki in vetrolovom na vhodu v ob??inski del. Vetrolov in nadstre??ki so povezani v celoto, ki po vi??ini predeli objekt, ter ga tako navidezno zni??a. Nosilni okvirji nadstre??kov ustvarjajo nov ritem na fasadi. Kvalitetni elementi (kot so kamniti zidovi zunajnih stopni????, fasadne obrobe) so bili ohranjeni in nadgrajeni z novimi elementi in materiali – jeklo, steklo in laminat. Tako je ustvarjen jasen kontrast med starim in novim, stavba pa povezana v skladno novo celoto.

SPINA Novo mesto d. o. o. – www.spina.si