Anton Podbev??ek teater

lokacija NOVO MESTO, SLOVENIJA
velikost 2.190 m2
leto projekta 2009
program STAVBA ZA KULTURO – GLEDALI????E
status IZVEDENO 2011
investitor MESTNA OB??INA NOVO MESTO

Projekt obravnava rekonstrukcijo in raz??iritev obstoje??ega kulturnega doma v Novem mestu. Objekt je domovanje Anton Podbev??ek Teatra, znanega po raznolikih in inovativnih scenskih postavitvah, ne samo na odru, temve?? tudi v samem parterju dvorane. Vse to je narekovalo specifi??no tlorisno zasnovo in visok nivo fleksibilnosti tlorisa. Zunanj????ina je bila usklajevana z Zavodom za varstvo kulturne dedi????ine Slovenije, saj se objekt nahaja v starem mestnem jedru novega mesta.

SPINA Novo mesto d. o. o. – www.spina.si